Διακόσμηση…κουλτούρα η τρόπος έκφρασης;

Η διακόσμηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κατά κάποιον τρόπο ως η ταυτότητα μας. Ανανεώνεται και εξελίσσεται μαζί μας. Δέχεται επιρροές από την εποχή και εξυπηρετεί τις ανάγκες μας από το ξεκίνημα της μέχρι σήμερα και έχει να κάνει κατά μία έννοια με την αισθητική. Είναι τέχνη και παράλληλα τρόπος έκφρασης. Η διακόσμηση είναι στην ουσία, […]

Όλο το άρθρο