Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

Δωδεκάνησα

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση {α) λόγω του κατεπείγοντος του 1ου θέματος ως προς την άμεση υλοποίηση των εργασιών δεδομένης της σοβαρής κατάστασης του δρόμου προς το λιμένα του Αθηνιού, β) λόγω του κατεπείγοντος του 2ου θέματος ως προς τη καταβολή του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος από ενοίκια έως 20/08/2019,
γ) λόγω του κατεπείγοντος του 3ου θέματος ως προς τις οφειλόμενες απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες , δ) λόγω του κατεπείγοντος του 4ου θέματος ως προς την πληρωμή δαπανών που αφορούν περιόδους από Φεβρουάριο έως Ιούνιο 2019, ε) λόγω του κατεπείγοντος του 5ου θέματος ως προς την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων που εργάστηκαν στις εκλογές} της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, στις
09 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο
(Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Προσωρινά μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού προς λιμένα Αθηνιού».
2. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
3. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή Επιχορήγησης Επιχείρησης Ενταχθείσας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.

4. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Α∆Α: 6Τ3Η7ΛΞ-ΙΓΣ).
5. Έγκρισηανάληψηςδαπανών(δεσμεύσεων)οικονομικούέτους2019ΠΕ∆ωδ/σου.

0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *