Απάντηση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με αφορμή το Δημοσίευμα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου στα τοπικά ΜΜΕ

Δωδεκάνησα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η- ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με αφορμή το Δημοσίευμα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου στα τοπικά ΜΜΕ, παραθέτει τα κάτωθι:
Με την υπ αριθμό απόφαση 397/12-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ3Ω1Ρ-ΑΙ8) του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε η υπ΄αριθμό απόφαση 82/2008 του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ροδιών ως παρακάτω: παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης σε κάθε φαρμακείο για τη διευκόλυνση των πολιτών που έχουν ανάγκη χρήσης αυτού του χώρου.
Με την υπ αριθμό απόφαση 859/29-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΡΩ1Ρ-8Τ3) του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ο καθορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρου του Δήμου Ρόδου και ειδικότερα καθορίστηκε το ποσό των 300,00€/έτος για κάθε θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχειρήσεων – τραπεζών – ξενοδοχείων κλπ.
Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 11165/Φ.ΜΟΕ/23-2-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης δόθηκαν «Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων σε Κοινόχρηστους χώρους»
Με την υπ΄αριθμό απόφαση 309/2-4-2018 (ΑΔΑ: 6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμό πρωτ. 39234/4-7-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο άρθρο 1.1 αναφέρονται οι Δικαιούχοι για παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης εφαρμόζοντας τον καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου καθώς και η διαδικασία παραχώρησης.
Ο Δήμος Ρόδου, με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, στις αρχές Ιουνίου του 2018 ενημέρωσε τα Τοπικά ΜΜΕ και σύμφωνα με τον Πίνακα Κοινοποιήσεων, τον Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσων, Πρόεδρο Σωματείο Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πρόεδρο Συλλόγου ιδιοκτήτων κέντρων ξένων γλωσσών, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Εμπορικού Συλλόγου, Πρόεδρο Ένωσης Εστιατόρων καθώς και τον Πρόεδρο Συλλόγου ΑμεΑ για την σχετική απόφαση 309/2018 του Δ.Σ. Στο εν λόγο Δελτίο Τύπο αναφέρεται ότι κλιμάκιο του Δήμου θα προβεί άμεσα στην απομάκρυνση των μεταλλικών σιδερένιων εμποδίων καθώς και στην κατάργηση των θέσεων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθμό απόφασης 309/2018.
Στις 26η Ιουνίου του 2018 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. απόφαση 632/26-6-2018, ΑΔΑ: 67ΗΨΩ1Ρ-ΔΤΧ) συζητήθηκε το έγγραφο που είχε σταλεί σε όλες τις παρατάξεις από το Φαρμακευτικό σύλλογο για την καταβολή ποσού και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι παραμένει στην απόφασή του.


Για το έτος 2018 υποβλήθηκαν 6 αιτήματα Φαρμακοποιών για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης με καταβολή ποσού και ήδη έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το έτος 2019.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Δελτίο Τύπου του Ιουνίου 2018 και την πάροδο των έξι μηνών για όσα Φαρμακεία επιθυμούσαν την παραχώρηση θέσεως με καταβολή ποσού, το περί δικαίου αίσθημα των Φαρμακοποιών που έχουν σεβαστεί την απόφαση του ΔΣ, προέβη στην αφαίρεση της κατακόρυφης και κάθετης σήμανσης έμπροσθεν των Φαρμακείων που δεν έχουν νόμιμη παραχώρηση. Σημειώνεται ότι οι πινακίδες σήμανσης βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου (λόγω παλαιότητας δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αλλά είναι στη διάθεση του εκάστοτε Φαρμακοποιού).

Η Δήμος Ρόδου συνεπώς δεν προέβη σε αιφνιδιαστική πράξη κατά των Φαρμακοποιών, όπως επικαλούνται στη σχετική ανακοίνωσή τους και προτίθεται σε οδούς όπου υπάρχει έντονη η έλλειψη χώρου στάθμευσης σε ΑμεΑ να προβεί σε σύνταξη μελέτης χωροθέτησης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ.

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στο Γραφείο Τύπου για «Δημοσίευση στα τοπικά ΜΜΕ»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

2Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *