Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή σε σεμινάρια με θέμα τον προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό

Ελλάδα

«Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή σε σεμινάρια με θέμα τον προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό.
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ), υλοποιώντας τη Δράση «Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε Επαγγελματίες Τουρισμού», στα πλαίσια της Πράξης Re-Cult, καλεί ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες-εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σεμινάρια επιμόρφωσης, με θέμα τον προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν , για να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC17024 για το πεδίο του «Επαγγελματία Θρησκευτικού Τουρισμού». Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι δωρεάν και υποχρεωτική.
Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ: www.keaimsyrou.gr/?p=knews1,πληροφορίες στο τηλέφωνο:2281082815 & στο e-mail: info@keaimsyrou.gr, Μητροπολιτικό Μέγαρο,Ερμούπολη, Σύρος
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης: www.recult-greece-cyprus.eu και την σελίδα μας στα μέσα..
 

Αίτηση Συμμετοχής

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/-ΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/-ΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/-ΑΣ:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/-Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/-Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

3 – 5 ΕΤΗ

5 – 7 ΕΤΗ

7 – 10 ΕΤΗ

10 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι, όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή.

Επίσης, δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Ημερομηνία: ………………………

Ο/Η αιτώνιτούσα

Ονοματεπώνυμο:

………………………………..

[υπογραφή]

 

 

 

0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *