ΔΑΝΑΕΚΚ: «Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. (ΔΑΝΑΕΚΚ) γνωστοποιεί την λειτουργία της»

Ελλάδα Δωδεκάνησα


Δελτίο Τύπου ΔΑΝΑΕΚΚ: «Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. (ΔΑΝΑΕΚΚ) γνωστοποιεί την λειτουργία της»

Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. (ΔΑΝΑΕΚΚ) αποτελεί εγκεκριμένο φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αδρανών Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ). Ο φορέας λειτουργεί υπό τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) βάσει του άρθρου 4Β του ν. 2939/2001, με γεωγραφική εμβέλεια δράσης την Π.Ε. Ρόδου.

Αντικείμενο της ΔΑΝΑΕΚΚ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

Σκοπός είναι η ορθή διαχείριση του κοινωνικού πόρου της ανακύκλωσης και η παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος, της χώρας μας.

Προτεραιότητα είναι η επαναχρησιμοποίηση των υλικών που προκύπτουν από τα ΑΕΚΚ, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, ενώ κεντρικός μας στόχος είναι ο έλεγχος και η παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΑΕΚΚ σε δρόμους, χωράφια, δασικές εκτάσεις και ρέματα.

Ως φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ συνεργαζόμαστε με διαχειριστές ΑΕΚΚ, μονάδες επεξεργασίας και φορείς μεταφοράς και αποθήκευσης ΑΕΚΚ στην περιοχή εμβέλειάς μας.

Κάθε διαχειριστής (ιδιώτες και δημόσιο) υποχρεούται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε Εναλλακτική Διαχείριση των αποβλήτων του. Για να το πετύχει αυτό συμβάλλεται με ένα εγκεκριμένο ΣΣΕΔ, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος διαχείρισης που ορίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Ως φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ συνεργαζόμαστε με διαχειριστές ΑΕΚΚ και με μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην περιοχή εμβέλειάς μας. Ως διαχειριστές, στη έννοια του οποίου εντάσσονται τόσο οι ιδιώτες όσο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας (ΟΤΑ, ανάδοχοι δημοσίων έργων κ.α.), νοούνται οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Για την περίπτωση της Ρόδου, η ΔΑΝΑΕΚΚ αποτελεί το Σύστημα με το οποίο δύναται να συμβληθεί κάθε διαχειριστής για την επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων του.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.danaekk.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την ανακύκλωση των αποβλήτων σας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας.

0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *