Συμμετοχή του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου στο Ευρωπαικό πρόγραμμα ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)

Ελλάδα Ρόδος
Το 5ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου επιλέχθηκε και συμμετέχει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C).
Αποτελεί ένα από τα τριακόσια (300) σχολεία που θα διατυπώσουν έναν οδικό χάρτη και τη στρατηγική τους για την καινοτομία, αξιοποιώντας παράλληλα με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του ERASMUS+ και τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής (εθνικές και διεθνείς), ώστε να μετατραπούν σε καινοτόμα οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα συνασπίζει εταίρους οι οποίοι δύνανται να έχουν συστημικό αντίκτυπο με τις δράσεις τους και να υλοποιήσουν τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του προγράμματος.
Το πρόγραμμα Reflecting for Change (R4Cέχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της  χρήσης «εργαλείων του αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία. Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας (School Innovation Academy) και έναν οδικό χάρτη σε μιαν απόπειρα να εισάγει μία κουλτούρα αλλαγής η οποία εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόσληψη της βιώσιμης (αειφόρου) καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων (όπως τίθενται από την στρατηγική Ευρώπη 2020).
Στο πρόγραμμα Reflecting for Change (R4Cη καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (ematurity)  και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ, και κυρίως ως η οδός του σχολείου προς την “ανοικτότητα” (βλ. Έργο OSOS) η οποία καθίσταται έκδηλη στη σχέση του με τους εξωτερικούς εταίρους, στη δέσμευση των γονέων, στην προώθηση της ευημερίας της κοινότητας ως συνόλου, στην ικανότητα του σχολείου να συνδυάσει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών με μία μελέτη των τοπικών προκλήσεων, στην προθυμία και ικανότητά του να μοιραστεί τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και στη δέσμευσή του στις προκλήσεις της σύγχρονης Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτoμίας (RRI).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ERASMUS+KA3 με τίτλο: «Reflecting 4 Change (R4C)» με Grant Agreement, number: 612879-R4C (το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου «Open Schools for Open Societies-OSOS») με έναρξη 01-11-2019 και λήξη 31-10-2021, κατόπιν έγκρισης με την Πράξη 32/01-08-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της φάσης εφαρμογής ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο «Ανοιχτό σχολείο» με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/
αναδειχθούν:
• οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,
• η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
• η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική,
• η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,
• η καλλιέργεια στους/στις μαθητές/-τριες κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης,
• η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
• η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
• η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας,
• η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των σχολείων.

Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου
ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C).
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Erga/ICD-4TVET/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91_R4C_A_%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
και
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/Anakoinoseis/schools_R4C_b_phase.pdf
0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *