Ιωάννης Παππάς: «Κίνητρα για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Ελλάδα Δωδεκάνησα


Ιωάννης Παππάς: «Κίνητρα για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

Το Υπουργείο Παιδείας, με τροπολογία που έθεσε στη Βουλή προς ψήφιση, θεσπίζει κίνητρα, για να παροτρύνει τους μαθητές που εξασφάλισαν μια θέση στην τριτοβάθμια, να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε πανεπιστημιακές μονάδες «ευαίσθητων» περιοχών.

Σκοπός του Υπουργείου είναι να «τονώσει» τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια, δίνοντας τους ζωντάνια με τη διαδικασία προσέλκυσης πλήθους φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας, αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), Περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: «2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούςΦοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ΔημοκρίτειοΠανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιοστεγαστικό επίδομα της Παρ. Ι χορηγείται εφόσονσυντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο Φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρηκυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικόσυγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντροτης Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενουέτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώγια κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικόετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώςκαι το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικότρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγωεισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματοςμε βάση το οποίο χορηγείται.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμόλιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87)».

0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *