ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Ελλάδα Δωδεκάνησα


Από την Δ/
νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν δυο Προσκλήσεις με Κωδ. ΑΡ.48.3/αριθ. 1597/27-7-2021 (ΑΔΑ : ΨΣΩ14653ΠΓ- ΑΣΔ) και με Κωδ.ΑΡ. 69.3/ αριθ.1598/27-7-2021 (ΑΔΑ : 6ΙΔΩ4653ΠΓ – 2ΨΖ) για την υποβολή αιτήσεων ένταξης -χρηματοδότησης στα  Μέτρα 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» 4.2.4  «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των παραπάνω Μέτρων είναι τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από τις 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00. Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.  

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο

ενδιαφερόμενος / δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή το σύνολο του φακέλου και των προβλεπόμενων στοιχείων (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠΑΑΤ (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27 – Αθήνα).

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ : 213 1501175, 213 1501186, 213 1501181), στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ: 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884) και στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ.:22430 59419, 22430 59418).-

                                                                                        Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                                                                                                           ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ                              

                                                             

0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *