Διεθνές Συνέδριο Re-Cult MAGNUM Σύρος 6, 7 & 8 |10 «Νέες τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του Θρησκευτικού – Προσκυνηματικού Τουρισμού»

Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Νέες τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού»
Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης 6|7|8 Οκτωβρίου 2022
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ) πραγματοποιεί τριήμερο συνέδριο στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης στην Σύρο, 06 – 07 – 08 Οκτωβρίου 2022, για την Ανάδειξη και την Ανάπτυξη της Θρησκευτικής Πο- λιτισμικής Κληρονομιάς και την Προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού.
Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μεγιστοποί- ηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στο- χευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκ- κλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» και ακρωνύμιο RECULT MAGNUM, που χρηματο- δοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», .
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου:
 θα παρουσιαστούν οι πλέον πρόσφατες και καινοτόμες τεχνικές για την ψηφιο-
ποίηση κειμηλίων και δημιουργίας εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας,
 θα παρουσιαστούν οι διεθνείς εξελίξεις για την τουριστική ανάπτυξη μέσω της α- ξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάπτυξης του θρησκευτικού /
προσκυνηματικού τουρισμού
 θα αναδειχθούν οι νέες τάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέ-
τουν οι επαγγελματίες που απασχολούνται στο πεδίου του θρησκευτικού και πο-
λιτιστικού τουρισμού
 θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές ψηφιοποίησης κειμηλίων άυλης θρησκευτικής
κληρονομιάς και δημιουργίας ψηφιακών και υβριδικών μουσείων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διοργανωθεί ανοιχτή συζήτηση με τη συμ- μετοχή κρατικών και επιχειρηματικών φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών και την αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων για την ανάδειξη του θρησκευτικού / προσκυνηματικού τουρισμού.
Ο στόχος της πράξης RECULT MAGNUM είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών με τη δημιουργία δύο ψηφιακών μουσείων στην Κύπρο, ένα στην Κρήτη και ένα στη Σύρο, καθώς και με τον σχεδιασμό κοινής στρατηγικής branding στην περιοχή παρέμβασης του έργου.
Περισσότερα στοιχεία για την διοργάνωση του Συνεδρίου και για την εγγραφή των ενδια- φερομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Πράξης και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα στο Facebook:
https://www.recult-magnum.eu/
https://www.facebook.com/recultmagnumgrcy
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόεδρο ΔΣ του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύ- ρου, κ. Χρυσίνη Νικόλαο (Email: info@keaimsyrou.gr, Τηλ: 2281082815).

0Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *